Att skriva texter

För On Line Förlag innebär begreppet journalistik framför allt seriös samhällsbevakning, vilket vi gärna sysslar med. Den kan ibland vara kritisk och problematiserande, men inte sensationslysten eller med billiga poänger. Ibland kan en bild vara till god hjälp för att förklara ett sammanhang. Här vill vi illustrera hur smartare användning av redan existerande teknik kan ge oss grönare städer, med bättre kommunikationer.
Vi har också arbetat med språkgranskning, framför allt av doktorsavhandlingar, men även åt SIS.

Bilden till vänster Paul Lindberg. Bearbetning till höger Gunnar Lyckhage.