SOI

Sedan början av 2005 har On Line Förlag skött redaktörskapet åt SOI – Sveriges Offentliga Inköpare. Det innebär att vi skriver alla nyhetsartiklar på SOI’s hemsida och dessutom skapar ett digitalt nyhetsbrev månadsvis, för medlemmarna och andra intresserade.
SOI är medlemsorganisationen för offentliga inköpare i Sverige, med drygt 1 700 medlemmar. SOI utvecklar den offentliga affären genom kunskap, påverkan och kompetensutveckling. Den offentliga sektorn i Sverige köper in för över 800 miljarder kronor varje år. Hos SOI samlas de offentliga inköparna för att få kompetensutveckling, för att nätverka och för att förbättra regelverken för offentliga inköp och upphandlingar.


Upphandlingsdialog i Dalarna

2011 fick Gunnar Lyckhage/On Line Förlag i uppdrag att göra en omfattande undersökning i Dalarnas kommuner och landsting, för att kunna ge en lägesrapport kring den offentliga upphandlingens resultat och status vid den tiden. Sedan dess har vi varit kontinuerligt engagerade i projektet, ända tills det avslutades i februari 2022.
Gunnars uppdrag i arbetsgruppen var att vara omvärldsbevakare, att framställa skrifter och informationsmaterial kring olika aspekter av den offentliga upphandlingen samt att av och till vara föredragshållare vid offentliga arrangemang.
Bilden är från den avslutande jubileumskonferensen i Tällberg februari 2022.
Då och då utför vi även skrivuppdrag (reportage, rapporter, etc) åt andra aktörer med koppling till offentlig upphandling.