Böcker

Samtliga böcker nedan förutom en är utgivna av On Line Förlag AB.

Maten står i fokus. Mest pratas det nu om närodlad mat och gårdsbutiker, som står för knappa fyra procent av matproduktionen i Sverige. Men vad händer med resterande 96 procent?
Vi importerar mer och mer mat samtidigt som de svenska bönderna håller på att försvinna. Regelkrångel, stränga djurskyddslagar och lågprisimport hotar i praktiken deras verksamhet.
Samtidigt behövs bönder mer än någonsin. Efterfrågan på mat globalt beräknas öka med 70 procent fram till 2050….
Gavs ut 2012 – Slutsåld

En livsmedelsstrategi värd namnet måste med nödvändighet innehålla en försörjnings- och krisberedskap. Kring dessa frågor råder politisk tystnad. Därför är det viktigt att vända denna icke-fråga till en aktiv fråga: Vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etcetera…
Gavs ut 2015 av Civilförsvarsförbundet och BLå Stjänan – Slutsåld

 

Dessa bägge böcker är skrivna gemensamt av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage från On Line Förlag AB.

Nedanstående två böcker är populärvetenskapliga antologier med Kajsa Andersson som redaktör.
Producerade och utgivna av On Line Förlag AB. Böckerna fick stor uppmärksamhet, däribland två helsidor i Svenska Dagbladet, se nedan.
Bägge böckerna är slutsålda.

x

Skriven på uppdrag av LRF

Skriven på uppdrag av LRF Skåne, Livsmedelsakademin i Skåne och region Skåne

 

 

Många böcker, skrifter, utredningar och rapporter som producerats av On Line Förlag utgår från skärningspunkten mellan offentliga måltider och svensk livsmedelsstrategi.