Ett urval böcker och skrifter som On Line Förlag har gett ut, producerat eller medverkat i.
Konsten att göra affärer med offentlig sektor

Författare: Gunnar Lyckhage
Utgivare: Double Check
Mer information här

Evangelium enligt Tomas – Tankar kring en gåtas klarhet
Författare: Paul Lindberg
Utgivare: On Line Förlag AB
(ett fåtal ex. finns ännu i lager)
Offentlig upphandling och regional utveckling
– problem, möjligheter och nya vägar
Röster från Dalarna – en intervjuundersökning
Rapport för Länsstyrelsen Dalarna (48 sidor)
Författare: Gunnar Lyckhage
Av en tryckta upplagan finns ett fåtal i lager, kan skickas mot fraktkostnad.
– kan även rekvireras kostnadsfritt som pdf
från On Line Förlag AB, info@onlineforlag.se
Ökade upphandlingsmöjligheter i Dalarna för mindre företag
Borlängemodellen 2.0
Rapport för Länsstyrelsen Dalarna (48 sidor)
Författare: Gunnar Lyckhage
Den tryckta upplagan är slut – kan rekvireras kostnadsfritt som pdf
från On Line Förlag AB, info@onlineforlag.se
Skånsk handbok för livsmedelsupphandling

Goda exempel, smarta metoder och nya vägar – för den offentliga måltiden
På uppdrag av LRF Skåne, Livsmedelskademin Skåne och Region Skåne
(36 sidor)
Författare: Gunnar Lyckhage
Ladda ner här

Den offentliga måltiden
Att vara leverantör till offentlig sektor
Utgiven av LRF (60 sidor)
Författare: Gunnar Lyckhage
Ladda ner här

Maten och framtiden

Vart är vi på väg?
(204 sidor)
Författare: Susanne Gäre, Gunnar Lyckhage
Utgivare: On Line Förlag AB
Ett fåtal ex. finns ännu i lager, beställ från info@onlineforlag.seBeredskap i kris
Om livsmedelsstrategi och försörjning
(196 sidor)
Författare: Susanne Gäre, Gunnar Lyckhage
Utgivare: Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan
Vi har ett fåtal ex i lager, beställ från info@onlineforlag.se

Jämlik vård
Normmedvetna perspektiv
Lärobok (antologi)
Redaktörer: Elisabeth Dahlborg Lyckhage, Gunnar Lyckhage, Ellinor Tengelin
Utgivare: Studentlitteratur
Kan beställas här

Sápmi i ord och bild 1
Populärvetenskaplig antologi (592 sidor, hårdbunden)
Redaktör: Kajsa Andersson
Utgivare: On Line Förlag AB
SLUTSÅLD

 Sápmi i ord och bild 2

Populärvetenskaplig antologi (768 sidor, hårdbunden)
Redaktör: Kajsa Andersson
Utgivare: On Line Förlag AB
Pris: 440 kr inkl. 6% moms (frakt tillkommer)
Beställ från On Line Förlag AB (info@onlineforlag.se)
Rapport om direktupphandling 2016
Rapport för Upphandlingsdialog Dalarna
(12 sidor)
Författare: Mathias Sylvan, Gunnar Lyckhage
Kan rekvireras kostnadsfritt som pdf
från On Line Förlag AB, (info@onlineforlag.se)
Tidig dialog i strategiska livsmedelsupphandlingar
Upphandlingssamverkan mellan 7 Dalakommuner via UpphandlingsCenter Ludvika

(16 sidor)

Rapport för Upphandlingsdialog Dalarna

Författare: Gunnar Lyckhage
Kan rekvireras kostnadsfritt som pdf
från On Line Förlag AB, (info@onlineforlag.se)


 

Tidig dialog i offentliga upphandlingar
Omvärldsanalys ur ett Dalaperspektiv

(40 sidor)

Rapport för Upphandlingsdialog Dalarna

Författare: Mathias Sylvan, Gunnar Lyckhage
Kan rekvireras kostnadsfritt som pdf
från On Line Förlag AB, (info@onlineforlag.se)Upphandling som verktyg för att säkra viktig infrastruktur
Exemplet banksektorn
En utredning år Älvdalens kommun
Projektledare: Gunnar Lyckhage