collage

Grönare stad, med hjälp av ny men redan befintlig teknik.
Kungsgatan i Stockholm. Collage: Gunnar Lyckhage


On Line Förlags verksamhet bygger på en tydlig vision om ett hållbart och jämlikt samhälle. Konkret bedrivs arbetet just nu på framför allt följande områden;
• Infrastrukturfrågor (nya transport- och byggmetoder, samhällets krisberedskap),
• Offentlig upphandling, med speciellt fokus på den offentligt finansierade måltiden och hur en nationell livsmedelstrategi borde formas.
• Hur påverkar New Public Management som förvaltningsmodell vårt samhälle?
• Kretsloppsanpassning av toalettsystem

På flera av dessa områden har vi producerat en rad rapporter, utbildningsmaterial och böcker.

Rapporter

• Offentlig upphandling och regional utveckling – problem, möjligheter och nya vägar. Ökade upphandlingsmöjligheter i Dalarna för mindre företag.
• Ökade upphandlingsmöjligheter i Dalarna för mindre företag. Borlängemodellen 2.0,
• Skånsk handbok för livsmedelsupphandling. 
Goda exempel, smarta metoder och nya vägar – för den offentliga måltiden.
• Rapport om direktupphandling 2016. (För Upphandlingsdialog Dalarna.)
• Tidig dialog i offentliga upphandlingar. Omvärldsanalys ur ett Dalaperspektiv. (För Upphandlingsdialog Dalarna.)


Utbildningsmaterial
Den offentliga måltiden. Att vara leverantör till offentlig sektor (på uppdrag av LRF) 

Böcker
• Konsten att göra affärer med offentlig sektor
• Maten och framtiden. 
Vart är vi på väg?
• Beredskap i kris. 
Om livsmedelsstrategi och försörjning (på uppdrag av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan)
• Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv (redaktörskap ihop med Elisabeth Dahlborg Lyckhage och Ellinor Tengelin samt medförfattande). Studentlitteratur 2015.

• Sápmi i ord och bild 1 (populärvetenskaplig antologi, redaktör Kajsa Andersson, 2015)
• Sápmi i ord och bild 2 (populärvetenskaplig antologi, redaktör Kajsa Andersson, 2017)