On Line Förlag AB drivs av Gunnar Lyckhage och Ulf Svensson. Företaget är på många sätt involverat i frågor som handlar om samhällsutveckling, hållbarhet, utveckling av den offentliga sektorn, inte minst utifrån ett upphandlingsperspektiv men även i infrastrukturfrågor, livsmedelsfrågan och landsbygdsutveckling.

Gunnar Lyckhage är bland annat sedan 16 år redaktör åt SOI – Sveriges Offentliga Inköpare och har dessutom skrivit böcker, utbildningsmaterial och rapporter kring upphandlingsfrågor och livsmedelsfrågan. Se mer under fliken Böcker & Skrifter. För några år sedan kom boken Jämlik vård – Normmedvetna perspektiv ut på Studentlitteratur, med Gunnar Lyckhage som medredaktör och medförfattare. Han är sedan 2011 även projektmedarbetare i Upphandlingsdialog Dalarna.

Ulf Svensson har under senare år bland arbetat med ett flertal banbrytande utredningar åt byggbranschen och Energimyndigheten, om smartare och mer hållbara lösningar kring transport- och bygglogistik, med hjälp av luftskepp och lyftballonger. Han arbetar även med utveckling av nya energieffektivare och mer miljöanpassade typer av betong samt med kretsloppsanpassade vattenfria toalettsystem.

Företaget tar dessutom uppdrag kring språkgranskning av böcker och avhandlingar, redaktionella uppdrag samt produktion av trycksaker.

On Line Förlag AB
Box 2314
103 17 Stockholm
031-22 07 60

Besöksadress: Kindstugatan 1, 1 tr. 111 31 Stockholm

Gunnar Lyckhage
gunnar.lyckhage@onlineforlag.se
073-971 29 30

Ulf Svensson
ulfmorgan@gmail.com
070-456 99 40